Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

Dražobná spoločnosť dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom... Aktuálny prehľad nehnuteľností v dražbách.... Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky... Pripravované dražby, ktoré by Vás mohli zaujať...


Najbližšie konané dražby

DRAŽBA 21.05.2019 o 10.00 hod., rodinný dom Stakčín, okres Snina

Kód: D-180073
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 14700 €

pozri viac..


DRAŽBA 21.05.2019 o 12.00 hod., rodinný dom Veľké Kapušany, okres Michalovce

Kód: D-180089
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 22200 €

pozri viac..


DRAŽBA 21.05.2019 o 14.00 hod., rodinný dom Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves

Kód: D-180100
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 115000 €

pozri viac..


DRAŽBA 28.05.2019 o 11.00 hod., rodinný dom Topoľčany, okres Topoľčany

Kód: D-180097
Miesto: v salóniku Hotela KORUNA na ulici Československej armády 4655/3, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 87400 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 28.05.2019 o 12.00 hod., rodinný dom Drahovce, okres Piešťany

Kód: D-180096
Miesto: v salóniku Hotela KORUNA na ulici Československej armády 4655/3, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 90600 €

pozri viac..