Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

PREDAJ 4 izbový byt Martin, okres Martin

Kategória:
Kód: 01
Miesto: Ambra Pietra 17-19, Martin 036 01, kontakt 0907 424 078
Najnižšie podanie: 109300 €
Dražobná zábezpeka:
Najnižšie prihodenie:
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 109300 €

pozri viac..


DRAŽBA 20.10.2017 o 10.00 hod., budova Žilina, okres Žilina

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-170049
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 142000 €
Dražobná zábezpeka: 28400 €
Najnižšie prihodenie: 1000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 142000 €

pozri viac..


DRAŽBA 23.10.2017 o 10.00 hod., rodinný dom Kolárovo, okres Komárno

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-170042
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 41500 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 41500 €

pozri viac..


DRAŽBA 24.10.2017 o 10.00 hod., rodinný dom Bátorove Kosihy, okres Komárno

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-170047
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 50900 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 50900 €

pozri viac..


DRAŽBA 24.10.2017 o 11.00 hod., predajňa elektro Bátorove Kosihy, okres Komárno

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-170047
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 54400 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 54400 €

pozri viac..


DRAŽBA 26.10.2017 o 10.00 hod., liehovar Veselé, okres Piešťany

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-170048
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 76500 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 76500 €

pozri viac..


DRAŽBA 06.11.2017 o 10.00 hod., maštaľ, sklad obilia Santovka, okres Levice

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-170046
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 74300 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 74300 €

pozri viac..


DRAŽBA 07.11.2017 o 10.00 hod., rodinný dom Dolná Breznica, okres Púchov

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-170050
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 51000 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 43500 €

pozri viac..


1