Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 21.07.2022 o 10.00 hod., 1 izbový byt Poltár, okres Poltár

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D - 220001
Miesto: v PENZIÓNE CENTRÁL, URBAN SK, s. r. o., Janka Jesenského 293/65, 0918 112 719
Najnižšie podanie: 7.300,00 €
Dražobná zábezpeka: 1.500,00 €
Najnižšie prihodenie: 200,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 7.300,00 €

pozri viac..


1