Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 11.08.2020 o 11.30 hod., rodinný dom Bačkov, okres Trebišov

Kód: D-190059
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 48.400 €
Dražobná zábezpeka: 8.000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 48.400 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obci Bačkov, katastrálne územie Bačkov, Okresný úrad Trebišov - katastrálny odbor na LV č. 169 ako:
- stavba - dom súp. č. 19, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 530, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 530 o výmere 855 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 531 o výmere 113 m2, druh pozemku záhrada, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 532 o výmere 2032 m2, druh pozemku záhrada, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v širšom centre obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne-intraviláne obce Bačkov, okres Trebišov v kraji Košickom 18 km od okresného mesta, na bočnej ulici Lesná č. 68, k centru v zóne starších a rekonštruovaných rodinných domov, objekt je orientovaný na miernom svahu. Umiestnený je vedľa prístupovej spevnenej komunikácie v uličnej zástavbe. Ulica je s povrchom spevneným asfaltovým, sú verejné parkoviská, je obchod s potravinami, obecný úrad, kultúrne zariadenia, ihriská.... Parkovanie je umožnené na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízkosť kultúrnych objektov, blízka rekreačná oblasť, komunikačných a dopravných väzieb ku centru obce, hodnotím ako vhodnú na bývanie v širšom centre obce.


Rodinný dom: Rodinný dom s.č.19 na parc.č. KNC č.530 k.ú.Bačkov
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Pôvodne jednopodlažný rodinný dom stavaný od roku 1949 do roku 1955 s prístavbou nadzemného a čiastočného podzemného podlažia z roku 1997 podľa pomôcok a čestného vyhlásenie, nakoľko majitelia ani zadávateľ, nemali k nehnuteľnosti žiadne iné podklady. Dom je v rade domov staršej a novej výstavby, je napojený na kanalizáciu do žumpy, vodovod, elektriku, plyn a vykurovaný v súčasnosti na plyn s prípravou TÚV.
Dispozičné riešenie:
Dispozične je to 2x byt s príslušenstvom, v pôvodnej časti 3izbový s kuchyňou, odkiaľ sa ide vpravo do spojenej a prechodnej chodby s jedálňou cez kuchyňu je prístup do 2x izby južne orientovanej a kúpeľne s WC a umývadlom a sprchou. Druhý samostatne prístupný byt je cez zádvorie z krytého gánku, kde je aj krytý prístup do pôvodne zemnej pivnice prehĺbenej v roku 1997, ako 1PP (svetlá výška 1,879m), kde je kotolňa a miestnosť s vodárňou zo vstupu sa ide do obytnej kuchyne s kuchynským kútom a do 2xizba prechodná, s chodbičky je prístupná kúpeľňa so sprchou a WC a umývadlom.
Technické riešenie:
1. Podzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické - Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené
- Výplne otvorov - dvere - zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové
- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - cementový poter
- Strecha - krovy - zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - umelý kameň
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchyne - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - drezové umývadlo oceľové smaltované; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; -pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla;
- ákové nerezové; záchod

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc23.06.2020