Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENE!!!!!!DRAŽBA 26.09.2023 o 10.30, 3 - izbový byt, Trnovec nad Váhom, okres Šaľa

Kód: D - 230012
Miesto: Veľká konferenčná miestnosť v Penzióne Salur, s.r.o. na ulici Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky, tel. kontakt: 0915 879 007
Najnižšie podanie: 41.100,00 €
Dražobná zábezpeka: 6.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 41.100,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Šaľa, obci Trnovec nad Váhom, katastrálne územie Trnovec nad Váhom, Okresný úrad Šaľa - katastrálny odbor na LV č. 1838 ako:
- byt č. 4, vchod 1, 1. p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 917, v spoluvlastníckom podiele 3/8 + 10/48 + 10/48 + 5/48 + 5/48,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 917, na príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 641/130, 641/72, 641/131
v spoluvlastníckom podiele 8291/65260.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Bytový Dom s bytom č.4 sa nachádza v strednej časti obce Trnovec nad Váhom. Dom je s 2x vchod po 4x byt spolu. byt č.4 sa nachádza vo vchode č.1. Od krajského mesta Nitra je obec vzdialená približne 37km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 40min. do centra Krajského mesta a okresného mesta Šaľa 10min. V okolí domu je základná občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do širšej časti obce. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na východ a západ.

Byt: Byt č.4 v bytovom dome s.č.917 k.ú.Trnovec nad Váhom
POPIS
Byt je v obytnom panelovom dome z roku 1983 podľa stanoviska pôvodného majiteľa v zmluve s výpočtom, dom bol vyhotovený technológiou TO 6B, byt
sa nachádza podľa LV na 1.p v skutočnosti to je 3NP/3NP podľa zistenia na mieste samom v 1.NP je umiestnená pivnica. Byt je od schodiska vpravo vo vchode 4x byt, je pôvodný stav kovoplastického jadra s keramickým obkladom aj v kuchyni
a plastových okien zdvojených, nie je výťah, schodisko je štandartné sokel obložený, keramický povrch s olejovým náterom stien. Dom má rovnú plochú strechu
s krytinou natavovaná asfaltová lepenka 3/4 a 1/4 opravená podľa susedov, fasáda silikátová. Byt je s pôvodným jadrom montovaným, kuchynská linka je na báze dreva s drezom nerezovým a klasickými ventilovými batériami, je šporák na zemný plyn
s elektrickou rúrou a odsávačom pár linka dlhá 2,1m, je vykurovaný lokálne plynovými Gamatkami, teplá voda je el. bojler v špajzi. Podlahy sú v izbách lamináty a keramické dlažby v kuchyni, kúpeľni a chodbe, rovné stropy, sú stierky na stenách v obývacej miestnosti, je imitácia krbu bez vyvedenia komína na strechu, dvere klasické vstupné interiérové. Je orientovaný oknami na západ a východ, balkón
je na východ vstup nefunkčný. Dom je napojený na kanalizáciu, elektriku, zemný plyn a vodovod. Je možné parkovanie pred domom.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu vo výške príslušných spoluvlastníckých podielov. Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu
a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú: kočikáreň, spoločná TV anténa, bleskozvody, spoločné priestory, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, plynové, elektrické, telefónne domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
Nameraná plocha je 84,27m2 čo je viac o 1,36m2 ako je podiel 8291/65260 v KN.


TECHNICKÝ STAV
Stavba panelového domu bola dokončená v roku 1983. Dom je podpriemerne udržovaný neoteplený. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov, údržba je podpriemerná s rekonštrukciou prvkov krátkodobej životnosti plastových okien z toho jedno v izbe s výstupom na balkón je poškodené a nie je možné používať balkón cez nefunkčné dvere. Strecha zatekala podľa zisťovania v roku 2016, ale pani Žaneta a sused pán Žiačik vyhlásili že strechu opravili fóliou Fatrafol. Na dotaz znalca či sa opravila celá strecha, že nie len 1/4 nad oboma bytmi vo vchode č.1 a okraje boli olištované, opravu vykonala firma so skúsenosťami. Opravy stropov neboli dokončené vzhľadom na prebiehajúce konanie pre dražbu podľa vyjadrenia spoluvlastníčky pani Žanety Kunderlíkovej. Jadro je stále pôvodné kovoplastické. Životnosť stanovujem odborne s ohľadom na technický stav kubickou metodikou a opotrebenie lineárne s tým že poškodenie vnútorných omietok a stropov odhadujeme na 50% vzhľadom na dlhodobé zatekanie je nutné odstrániť omietky a nahodiť nové alebo dať podhľad zo sádrokartónu.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc08.08.2023