Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

KONTAKTY
 

tel./fax:

mobil:


konateľ:licitátor:Adresa:

+ 421 43 4224168 - kancelária
 turcekovadrazby@gmail.com
+421 915 879007- kancelária 
kuklovadrazby@gmail.com

Martin Hudec
+ 421 905 500828
hudecdrazby@mail.t-com.sk

Mgr.Hanajík Ivan
+421 918 112719  
hanajikdrazby@gmail.com

Dražby a aukcie,s.r.o
Flámska 9783/1
036 01 Martin