Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

PRVÁ DRAŽBA - 18.07.2024 o 11:00 hod. - Rodinný dom - v okrese Poprad, obci Štôla, katastrálne územie Štôla

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180072
Miesto: v salóniku Hotela Satel, na ulici Mnoheľova 825, 058 01 Poprad
Najnižšie podanie: 205.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 30.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 205.000,00 €

pozri viac..


1