Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 21.03.2019 o 10.00 hod., rodinný dom Ladce, okres Ilava

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180002
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 32600 €
Dražobná zábezpeka: 7000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 43400 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 26.03.2019 o 10.30 hod., byt Prešov, okres Prešov

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180084
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 60.700 €
Dražobná zábezpeka: 8.000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 60.700 €

pozri viac..


DRAŽBA 27.03.2019 o 10.30 hod., rodinný dom Šuňava, okres Poprad

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180069
Miesto: v salóniku Garni v TATRA HOTEL, na ulici Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 55000 €
Dražobná zábezpeka: 8000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 52500 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 27.03.2019 o 11.30 hod., rodinný dom Dedinky, okres Rožňava

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180082
Miesto: v salóniku Garni v TATRA HOTEL, na ulici Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 36000 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 32200 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 27.03.2019 o 12.30 hod., rodinný dom Štôla, okres Poprad

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180072
Miesto: v salóniku Garni v TATRA HOTEL, na ulici Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 215000 €
Dražobná zábezpeka: 25000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 201000 €

pozri viac..


OPAKOVANÁ DRAŽBA 28.03.2019 o 10.00 hod., rodinný dom Bitarová, okres Žilina

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180078
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 300.000 €
Dražobná zábezpeka: 30.000 €
Najnižšie prihodenie: 1.000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 301.000 €

pozri viac..


DRAŽBA 02.04.2019 o 10.30 hod., rodinný dom Veľké Kapušany, okres Michalovce

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180089
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 22200 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 22200 €

pozri viac..


DRAŽBA 02.04.2019 o 11.30 hod., rodinný dom Stakčín, okres Snina

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180073
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 21000 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 14700 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 02.04.2019 o 12.30 hod., rodinný dom Jasenovce, okres Vranov nad Topľou

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180074
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 25000 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 25000 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 02.04.2019 o 13.30 hod., 3 izbový byt Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180083
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 64700 €
Dražobná zábezpeka: 9000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 64700 €

pozri viac..


DRAŽBA 09.04.2019 o 10.00 hod., 1/2 rodinný dom Zázrivá, okres Dolný Kubín

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190010
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 38800 €
Dražobná zábezpeka: 3880 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 38800 €

pozri viac..


DRAŽBA 10.04.2019 o 10.00 hod., hala AMP-zámočnícka dielňa s príslušenstvom a pozemkom Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180091
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 69500 €
Dražobná zábezpeka: 8000 €
Najnižšie prihodenie: 5000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 69500 €

pozri viac..


1