Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 16.01.2020 o 10.00 hod., polyfunkčný dom Rosina, okres Žilina

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190048
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 2800000 €
Dražobná zábezpeka: 40000 €
Najnižšie prihodenie: 10000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 508000 €

pozri viac..


DRAŽBA 28.01.2020 o 10.30 hod., rodinný dom Stanča, okres Trebišov

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190046
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 21800 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 21800 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 28.01.2020 o 11.15 hod., rodinný dom Žbince, okres Michalovce

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190045
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 17000 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 17000 €

pozri viac..


DRAŽBA 28.01.2020 o 12.00 hod., rodinný dom Leles, okres Trebišov

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190044
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 5700 €
Dražobná zábezpeka: 1500 €
Najnižšie prihodenie: 100 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 7600 €

pozri viac..


DRAŽBA 30.01.2020 o 10.30 hod., rodinný dom Veľké Kosihy, okres Komárno

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190027
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 8700 €
Dražobná zábezpeka: 2500 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 8700 €

pozri viac..


1