Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

OPAKOVANÁ DRAŽBA 30.07.2018 o 10:00 hod., rodinný dom Sobotište, okres Senica

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-170072
Miesto: zasadačka na prízemí na MsÚ Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 190.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 20.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 333.000,00 €

pozri viac..


1