Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 08.01.2018 o 10.30 hod., rodinný dom Sobotište, okres Senica

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-170072
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 325000 €
Dražobná zábezpeka: 20000 €
Najnižšie prihodenie: 1000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 325000 €

pozri viac..


1