Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 05.06.2019 o 11.00 hod., rodinný dom Beňuš, okres Brezno

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190019
Miesto: v konferenčnej miestnosti Hotela Rohozná so sídlom Rohozná 639, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 43600 €
Dražobná zábezpeka: 4360 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 43600 €

pozri viac..


1