Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

PREDAJ 4 izbový byt Martin, okres Martin

Kategória:
Kód: 01
Miesto: Ambra Pietra 17-19, Martin 036 01, kontakt 0907 424 078
Najnižšie podanie: 109300 €
Dražobná zábezpeka:
Najnižšie prihodenie:
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 109300 €

pozri viac..


1