Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 19.12.2017 o 10.00 hod., rodinný dom Dunajská Lužná, okres Senec

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-170012
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 50900 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 50900 €

pozri viac..


1