Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

PRVÁ DRAŽBA - 18.07.2024 o 11:00 hod. - Rodinný dom - v okrese Poprad, obci Štôla, katastrálne územie Štôla

Kód: D-180072
Miesto: v salóniku Hotela Satel, na ulici Mnoheľova 825, 058 01 Poprad
Najnižšie podanie: 205.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 30.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 205.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Poprad, obci Štôla, katastrálne územie Štôla, Okresný úrad Poprad - katastrálny odbor na LV č. 843 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 1005, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 541/5, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 540/2 o výmere 137 m2, druh pozemku: ostatná plocha, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 541/2 o výmere 793 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 541/5 o výmere 202 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčasti a príslušenstva.

Opis predmetu dražby : Hodnotený objekt sa nachádza v obci Štôla v zóne časti intravilánu len rodinné domy a škola v prírode. Pozemok je v časti, 500m od centra obce, základnej školy a škôlky a obchodov, obec je známa ako vstup na Vysoké Tatry, je tu možnosť vodovodu, elektriky, plynu a kanalizácie, je spevnený prístup asfaltový, obecný úrad, služby, autobusová doprava prímestská, vlak 4km zastávka TEŽ. Dopravné spojenie s centrom a Okresným mestom Poprad je do 15minút.jazdy autom, tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti a zvýšeného počtu pracovných príležitostí, je dobrá.
Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza: Rodinný dom: Rodinný dom s.č.1005 na KNC parc.č.541/5 k.ú.Štôla

POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby: Samostatný objekt rodinného domu na KNC č.541/5 v obci Štôla v zóne štardantných rodinných domov v časti okraj obce pri škole v prírode.

Dispozičné riešenie: Objekt má jedno podzemné a dve podlažia nadzemné včítane podkrovného. V 1PP je sklad paliva a kotolňa s dieľňou a 2x garážou, 1NP je samostatný prístup do predsiene kde je bar ako spoločenská miestnosť v časti nad garážou s dvoma samostanými WC pre mužov a ženy a samostatne pod pergolou do troch bytov dva v 1NP po dve izby a vybavenie kuchyňa so sociálnymi zariadením a na 2NP je veľký trojizbový byt so samosttaným vstupom z chodby a priamo je kuchyňa samostatné WC. Viď pôdorys v prílohe.
Technické riešenie: 1. Podzemné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické - Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - špárované murivo; obklady fasád - škárované lícovky, murivo z lomového kameňa - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené - Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením - Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby - Vybavenie kúpeľní - výlevka alebo umývadlo na nohy; vodovodné batérie - pákové nerezové - Ostatné vybavenie - vráta garážové - s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…) - Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením - Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

1. Nadzemné podlažie - Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou - Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba - Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) - Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby - Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) - Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely - Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; - bleskozvod; elektrický rozvádzač - s automatickým istením - Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
1. Podkrovné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukci

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
dražobná vyhláška.doc03.06.2024