Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENE !!!!!!!!!!!!DRAŽBA 28.09.2023 o 10.30, 3 - izbový byt, Košice-Nad Jazerom, okres Košice IV.

Kód: D - 230008
Miesto: konferenčná miestnosť penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 08 001 Prešov, tel. kontakt: 0915 879 007
Najnižšie podanie: 112.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 112.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Košice IV, obci Košice-Nad Jazerom, katastrálne územie Jazero, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor na LV č. 2429 ako:
- byt č. 41, vchod 8, 7. p., nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 1458, v podiele 1/2 + 1/2,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1458 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2416,
v spoluvlastníckom podiele 144/10000.

Nehnuteľnosť - bytový dom s.č.1458 s 3-izbovým bytom č.41 sa nachádza v katastri mesta Košice - Krajské mesto, v širšom okraji mesta, sídlisko Nad jazerom, na ulici Rovníkova č.8, cca 30 minút chôdze od centra mesta. Nehnuteľnosť je napojená
na inžinierske siete v rozsahu zemný rozvod sekundárnej siete elektrickej energie, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, strednotlakový rozvod zemného plynu
a telekomunikačné siete. Bytový dom je postavený na p.č.2416, pozemok
je rovinatého charakteru na upravenej plošine, situovaný vo svojej pozdĺžnej osi
v smere východ - západ, byt je situovaný v smere len na západ a juh. Má 2x vchod, 14x nadzemných podlaží. Oceňovaný byt sa nachádza podľa KN na 7 poschodí,
ale podľa normy na ôsmom nadzemnom podlaží, jeho číslo je 41 vľavo, stredná sekcia s pivnicou č.41 v 1NP. Dopravné i parkovacie možnosti sú dobré, prostredie
je kľudné vhodné k bývaniu.

Byt: Byt č. 41 v bytovom dome súp.č.1458 na parc.č.2417 k. ú. Jazero
POPIS
Byt je v obytnom panelovom dome z roku 1975 podľa pomôcky a podkladov zadávateľa, dom bol vyhotovený panelovou plošnou technológiou v systéme BaNKS, byt sa nachádza podľa LV na 7poschodí, v skutočnosti na 8NP z celkovo 14xNP nepodpivničený s podstavanou OV. Byt je od schodiska vľavo stredná sekcia, je 2x výťah po rekonštrukcii 600+1000kg aj priestorovo nákladný a osobný, schodisko
je štandardné sokel obložený, terazzo povrch a olejový náter stien, okná plastové zdvojené v celom dome, podľa podkladov z roku 2010 s certifikátom visiacim
v dome na 1NP, zdvojené plast na byte sú aj po obhliadke v roku 2015
Ing. Scheerovou. Dom má rovnú plochú strechu s krytinou Fatrafol a oteplená s PUR penou, fasáda sú silikátové nátery BAUMIT, oteplený. Byt je nadštandardne vybavený jadrom murovaným, kuchynská linka je na báze dreva s drezom nerez
a vstavané spotrebiče a pákovými batériami a odsávač pár nad elektroplynovým šporákom, je diaľkovo vykurovaný s dodávkou teplej vody z mestskej teplárne, telesá plechové s meračmi. Podlahy sú keramické dlažby v kúpeľni a v chodbe aj v kuchyni a izbách laminátové, WC spolu v kúpeľni aj s umývadlo a sprchou podľa fotografií Ing. Scheerovej, rovné stropy, omietky stierkované, dvere vstupné bežné
s tapacírovaním v interiéri. Je orientovaný oknami na západ a juh s loggiou v dome spolu 2x vchod hlavný a núdzový zadný a do OV samostatný vonkajší čo je spolu 78bytov a nebytových priestorov.
Dom je napojený na kanalizáciu, elektriku, zemný plyn, centrálny rozvod tepla
a vodovod. Je možné parkovanie pred domom. Je nová signalizácia. Nameraná plocha podľa pomôcok je 65,09m2, čo sa nedá porovnať na podiel 144/10000.

TECHNICKÝ STAV
Stavba panelového výškového obytného domu, bola dokončená v roku 1975
podľa vyjadrenia SVB. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých panelových materiálov, údržba je nadpriemerná s rekonštrukciou prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti, strechy, fasády, 2x výťahu (moderné zdvojnásobená hmotnosť 600 a 1000kg), plastových okien v roku 2010 podľa certifikátu. 28.8.2015 bol v byte znalec Ing. Scheerová a zistil úplnú rekonštrukciu bytu a štandardné vybavenie, stav po rekonštrukcii murovaného jadra s rohovou vaňou a spolu je WC, sú dlažby a lamináty a kuchyňa so vstavanými spotrebičmi. Znalcovi 02.08.2023 bolo znemožnené vidieť úplne byt z interiéru a preto vychádza
z pomôcky podľa zákona o Dobrovoľných dražbách a zistenia na mieste s pani Magyarovou predsedníčkou SVB. Životnosť objektu stanovujem odborne s ohľadom na technický stav po rekonštrukciách v roku 2010 na 100 rokov a opotrebenie lineárne.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc09.08.2023