Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

PRVA DRAŽBA 7.3.2024 o 11.30 hod., Rodinný dom - Nová Dedinka, okres Senec

Kód: D-230002
Miesto: v konferenčnej miestnosti (Zelená sála) hotela HOTEL Plus a.s., Bulharská 72,
Najnižšie podanie: 309.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 15.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 309.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Senec, obci Nová Dedinka, katastrálne územie Dedinka pri Dunaji, Okresný úrad Senec - katastrálny odbor na LV č. 473 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 964, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 267/21,
v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 267/1 o výmere 894 m2, druh pozemku orná pôda,
v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 267/21 o výmere 173 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 267/30 o výmere 133 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva,

Hodnotená nehnuteľnosť je rodinný dom /JKSO 803.6/, ktorý má jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie, nie je podpivničený. Podľa predložených podkladov bol dom daný do užívania v roku 2008.

Dispozične sa v prízemí domu nachádzajú vstupná hala so schodiskom do podkrovia, kuchyňa, obývacia izba s krbom, druhá izba, kúpeľňa, druhé samostatné WC s umývadlom, kotolňa, v podkrovnom podlaží sú chodba so schodiskom, dve izby a kúpeľňa s WC.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové konštrukcie murované tehlové v priemernej hrúbke 40-50 cm, deliace konštrukcie murované. Stropy sú nad prízemím železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, nad podkrovím drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je zložitá, s nerovnakou výškou hrebeňov, krytina betónová škridlová typu BRAMAC, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú zo štrukturovaných vápennocementových omietok, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, okná plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené dyhované. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach prevládajú keramické dlažby, schodisko je z tvrdého dreva. Vykurovanie je ústredné teplovodné, v prízemí podlahové, v podkroví oceľovými panelovými radiátormi, zdrojom je plynový kotol, na ohrev TÚV slúži zásobníkový ohrievač. Dom je napojený na elektroinštaláciu, vodu aj prípojku plynu z verejných sietí, kanalizácia je zaústená do vlastnej ČOV, v dome je klimatizácia.
V kuchyni prízemia je linka na báze dreva dĺžky 7,20 m s plastovým drezom, pákovou nerezovou batériou, kombinovaným plynovým sporákom s elektrickou rúrou a digestorom, zabudovanou umývačkou riadu, chladničkou aj mrazničkou a keramickými obkladmi stien. V kúpeľni prízemia sú vaňa, sprchový kút, dve umývadlá, WC so zabudovanou nádržkou v stene, bidet, batérie sú nerezové pákové, steny s keramickými obkladmi, samostatné WC so zabudovanou nádržkou v stene je s malým umývadlom a keramickými obkladmi stien. V obývacej izbe prízemia je krb s otvoreným ohniskom. V kúpeľni podkrovia sú sprchový kút, dve umývadlá, bidet, WC so zabudovanou nádržkou v stene, pákové nerezové batérie, keramické obklady stien.
Stavba rodinného domu bola daná do užívania v roku 2008, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť domu na 100r.


POPIS STAVBY

Dvojpodlažný murovaný s 1x bytom 4x izba nepodpivničený. Vstup je vonkajším schodiskom do chodby alebo z terasy z JV do obytnej kuchyne s jedálňou a izbou
s krbom a schodiskom do podkrovia, v chodbe je aj kotolňa s práčovňou, v 1NP je 2x izba s kúpeľňou. V podkrovnom sú dve izby prepojené s jednou kúpeľňou kde je aj WC.

Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie - Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek
- Strecha - krovy - zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky;
- prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; - vane; - samostatnej sprchy; - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj.
s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - umývačka riadu (zabudovaná); - chladnička alebo mraznička (zabudovaná); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová jednoduchá; - umývadlo; - bidet; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové
s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene
- Ostatné vybavenie - kozub - s uzatvoreným ohniskom; - vstavané skrine
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody
z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním - Vnútorné rozvody kanalizácie
- plastové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická;

1. Podkrovné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - sadrokartónové - Vodorovné nosné konštrukcie - stropyMám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
dražobna vyhláška.doc26.01.2024